11/04/12

Rebuso 0005

Rebuso (5 5 6)
Krucvortenigmo 0009


HORIZONTALE: 1. Medio por flugado - 3. Trovi - 11. Preposizio pri loko - 12. Ĝi ne plu estas kun Ĉeĥio - 14. Ili transformas eonon en tenonon - 15. Komenco de rito - 16. Fino de Volapuk - 17. Se vi faras tion, vi ne fiŝkaptas - 18. Radiko de malgrandeco - 19. Helena monereto - 21. Ĝi ne miksas sin kun la akvo (R) - 23. Ĉefrolulo de verkaĵo de la romia poeto Vergilio (R) - 24. Malpreni - 25. Poŝ-erinaco - 26. Palearkta bovo (R) - 27. Radiko de indigno - 29. Maljes - 30. Ĝi utilas en la komparoj - 31. Interreta protokolo - 32. Interjekcio por atentigi aŭ konjukcio por rezoni - 34. Komenci - 36. Ekzistas ankaŭ tiu de Esperanto - 38. Radiko de ĝuo - 39. Membro (R) - 40. nediskutebla esprimo de volo - 42. La kapo de Ikaro - 44. Malviriga duopo - 45. Surpriziĝi aŭ ofendiĝi - 46. Daŭre - 47. Pinaco kiu perdas siajn pinglojn dum la vintro (R) - 48. Ĝenerala afero - 49. Reĝe rezigna - 51. Dudekunua litero - 52. En la mezo de adicio - 53. Ĝi prezentas opinion, penson aŭ paroladon - 55. Ĝi kunportas trajtojn (R) - 57. Nek ŝi nek ĝi - 58. Ĝi disduigas la teron - 59. Overflow

VERTIKALE: 1. Taŭge al aeraj medioj - 2. Itala societo por idrokarburoj - 3. Parto de spaco - 4. Radiko de ovo - 5. Ĝi necesas al porcelano - 6. Alia formo de akreo (R) - 7. Flava acida frukto - 8. ili estas paraj en litovio - 9. Zoteslo - 10. Punkto, komo kaj similaj - 12. Helena verspiedo neebla en Esperanto - 13. Balanceti, kvietigi - 17. Loko por elakvigi ŝipojn (R) - 18. Ekenui - 20. Radiko de bono - 22. Biblia ĝardeno - 23. La reĝo de la ventoj - 25. Tia estas alta protektado - 28. Arĝentgriza metalo kun sibolo Nd - 33. Alianco - 35. Kun multaj kanaletoj - 37. Tia estas la komedio - 41. Negacio - 43. Plie al - 47.  Tio Esperante estas cedo kaj tokipone estas blua - 49. H2O (R) - 50. Havaĵo de edzino (R) - 51. Ĝi estas estrita de kapitano (R) - 52. Tre utila afero - 54. Agopuŝa interjekcio - 56. Bazo de spesmilo (R)

Krucvortenigmo 0008


HORIZONTALE: 1. Mezgrada diplomito - 10. Interjekcio por atentigi aŭ konjukcio por rezoni - 11. Inklino - 12. Gravurita desegno, kies entajlojn oni plenigas per nigra emajlo (R) - 13. La plej bela sento - 14. Monunuo de Britio - 15. En la Anabazo de Senofono ĝi estis krio de ĝuo - 17.  Iĝi parto, membro, akompananto aŭ partoprenanto de io - 18. Antaŭ sen elekto - 19. Ago de birdo - 21. Deksesa litero - 22.  Montri per rezonado aŭ fakto - 23. Refleksivo - 24. Glitveturilo - 25. La radiko de lumo - 26. Ŝablona esprimo - 27. Tio povas kaŭzi doloron ĉu teren ĉu en la amon - 28. Progresinta - 29. Bonkora latindevena nomo - 30. Plumba oksido uzata por ŝmiri feron kontraŭ rustiĝo (R) - 31. Kanzono de La Porkoj - 32. Blondruĝa trinkaĵo (R) - 33. Kosmetikaĵo por virinoj

VERTIKALE: 1. Besto - 2. Naĝbarelo (R) - 3. Priparolaĵo - 4. Ĝenerala faro - 5. Dudekunua litero - 6. Tedi - 7. Japana altnivela spertulo je batalado, spionado, enfiltrado, mortigado - 8. Malinteresi - 9. Fino de abolo - 13. Radiko de arto - 14. Ĝi malsekigas la kamparon - 16. Membro - 17. Duondiro - 19. Tia estas la novaĵo aŭ la fiŝo, se ĝi estas bona  - 20. Vira antaŭnomo grekdevena - 22. Romia historiisto kaj naturisto, kiu mortis dum erupcio de vulkano  - 23. Ruĝkrura najvulo (R) - 24. Ĵargono (R) - 25. La kapo de Laozio - 26. Tiom estas la elementoj por la azia kulturo  - 27. Nordeŭropa civitano kiu entenas duoblan literon - 28. Ordono... ne ordonebla - 29. Prepozicio iomete... ileca - 31. Atuta prepozicio - 32. Ili estas malparaj en taso

30/03/12

Ŝako 0002


La Blankulo movas kaj matigas per du movoj.

25/03/12

Ŝarado 0001

Malindulo

Kia esprimo de malbon'!
Estas mi komuna hom',
taŭga material' por molaĵoj

23/03/12

Rebuso 0004

Rebuso (11 5 5)

Kriptografio 0002

1 2 - 3 1 4 3 5 6 - 7 8 9 8 10 11 5 7 12 8 6, - 8 2 12 - 13 8 14 5 15 - 14 12 16 12 - 15 17 11 - 4 5 - 6 5 3 8 - 16 1 - 18 5 19 1 2 20 8 7 - 4 5 - 8 11 16 1 2 8 2 - 16 1 - 4 5 - 20 8 2 8 11 5 - 4 1 10 12 8, - 3 12 17 - 1 15 9 12 15 - 16 8 2 12 9 5 - 16 1 - 4 5 - 13 11 1 18 12 16 5 2 9 8 - 16 1 - 7 11 5 2 21 12 8. - 9 5 19 1 2 - 4 5 - 2 8 19 8 - 16 1 - 18 5 19 1 2 20 8 7 - 7 8 11 1 15 9 5 15 - 1 2 - 4 5 - 8 7 12 21 12 5 4 5 6 - 4 12 15 9 8 6 - 16 1 - 4 5 - 7 11 5 2 21 5 - 11 1 10 12 15 9 5 11 8. - 22 17 - 1 23 4 1 - 18 5 19 1 2 20 8 7 - 7 5 2 7 5 11 8 2 12 15? - 2 1, - 4 5 - 5 7 1 11 8 - 1 15 9 5 15 - 12 8 19 1 9 1 - 19 5 4 15 12 19 13 4 5 - 15 1 16 - 14 1 11 5. - 9 12 5 19 - 4 5 - 7 11 5 2 21 5 - 11 1 10 12 15 9 5 11 8 - 16 1 14 12 15 - 13 1 9 12 - 4 5 - 11 17 15 5 2 - 11 1 10 12 15 9 5 11 8 2 - 13 11 12 - 3 8 2 15 1 2 9 8, - 3 1 - 5 4 - 4 17 16 8 14 12 3 8 - Zamenhof, - 21 12 14 12 9 5 2 8 - 16 1 - 11 17 15 17 6 8, - 1 15 9 17 - 16 8 2 12 9 5 - 4 5 - 7 11 5 2 21 5 - 8 11 16 1 2 8. - 22 5 11 - 2 1 2 12 5 19 - 13 11 12 - 16 12 15 9 12 2 10 8 - 16 1 - 1 3 15 9 1 11 4 5 2 16 5 6 - 21 12 14 12 9 5 2 8 6 - 8 3 5 18 12 15 - 13 11 8 23 4 1 19 8 6 - 3 5 6 - 13 11 8 - 12 2 15 12 15 9 8 - 16 1 - 1 19 12 2 1 2 9 5 6 - 7 11 5 2 21 5 6 - 1 15 13 1 11 5 2 9 12 15 9 8 6, - 4 5 - 8 11 16 1 2 8 - 1 15 9 12 15 - 16 8 2 12 9 5, - 5 2 9 5 24 - 8 4 - 14 1 2 12 15 - 19 5 4 3 8 2 15 1 2 9 8 - 16 1 - 4 5 - 9 12 5 19 5 - 5 2 9 12 15 1 19 12 9 5 - 11 17 15 5 - 11 1 10 12 15 9 5 11 8. - 16 8, - 4 5 - 8 11 16 1 2 8 - 1 15 9 12 15 - 16 8 2 12 9 5 - 3 5 6 - 2 1 - 11 1 10 12 15 9 11 12 9 5.