11/04/12

Rebuso 0005

Rebuso (5 5 6)
Krucvortenigmo 0009


HORIZONTALE: 1. Medio por flugado - 3. Trovi - 11. Preposizio pri loko - 12. Ĝi ne plu estas kun Ĉeĥio - 14. Ili transformas eonon en tenonon - 15. Komenco de rito - 16. Fino de Volapuk - 17. Se vi faras tion, vi ne fiŝkaptas - 18. Radiko de malgrandeco - 19. Helena monereto - 21. Ĝi ne miksas sin kun la akvo (R) - 23. Ĉefrolulo de verkaĵo de la romia poeto Vergilio (R) - 24. Malpreni - 25. Poŝ-erinaco - 26. Palearkta bovo (R) - 27. Radiko de indigno - 29. Maljes - 30. Ĝi utilas en la komparoj - 31. Interreta protokolo - 32. Interjekcio por atentigi aŭ konjukcio por rezoni - 34. Komenci - 36. Ekzistas ankaŭ tiu de Esperanto - 38. Radiko de ĝuo - 39. Membro (R) - 40. nediskutebla esprimo de volo - 42. La kapo de Ikaro - 44. Malviriga duopo - 45. Surpriziĝi aŭ ofendiĝi - 46. Daŭre - 47. Pinaco kiu perdas siajn pinglojn dum la vintro (R) - 48. Ĝenerala afero - 49. Reĝe rezigna - 51. Dudekunua litero - 52. En la mezo de adicio - 53. Ĝi prezentas opinion, penson aŭ paroladon - 55. Ĝi kunportas trajtojn (R) - 57. Nek ŝi nek ĝi - 58. Ĝi disduigas la teron - 59. Overflow

VERTIKALE: 1. Taŭge al aeraj medioj - 2. Itala societo por idrokarburoj - 3. Parto de spaco - 4. Radiko de ovo - 5. Ĝi necesas al porcelano - 6. Alia formo de akreo (R) - 7. Flava acida frukto - 8. ili estas paraj en litovio - 9. Zoteslo - 10. Punkto, komo kaj similaj - 12. Helena verspiedo neebla en Esperanto - 13. Balanceti, kvietigi - 17. Loko por elakvigi ŝipojn (R) - 18. Ekenui - 20. Radiko de bono - 22. Biblia ĝardeno - 23. La reĝo de la ventoj - 25. Tia estas alta protektado - 28. Arĝentgriza metalo kun sibolo Nd - 33. Alianco - 35. Kun multaj kanaletoj - 37. Tia estas la komedio - 41. Negacio - 43. Plie al - 47.  Tio Esperante estas cedo kaj tokipone estas blua - 49. H2O (R) - 50. Havaĵo de edzino (R) - 51. Ĝi estas estrita de kapitano (R) - 52. Tre utila afero - 54. Agopuŝa interjekcio - 56. Bazo de spesmilo (R)

Krucvortenigmo 0008


HORIZONTALE: 1. Mezgrada diplomito - 10. Interjekcio por atentigi aŭ konjukcio por rezoni - 11. Inklino - 12. Gravurita desegno, kies entajlojn oni plenigas per nigra emajlo (R) - 13. La plej bela sento - 14. Monunuo de Britio - 15. En la Anabazo de Senofono ĝi estis krio de ĝuo - 17.  Iĝi parto, membro, akompananto aŭ partoprenanto de io - 18. Antaŭ sen elekto - 19. Ago de birdo - 21. Deksesa litero - 22.  Montri per rezonado aŭ fakto - 23. Refleksivo - 24. Glitveturilo - 25. La radiko de lumo - 26. Ŝablona esprimo - 27. Tio povas kaŭzi doloron ĉu teren ĉu en la amon - 28. Progresinta - 29. Bonkora latindevena nomo - 30. Plumba oksido uzata por ŝmiri feron kontraŭ rustiĝo (R) - 31. Kanzono de La Porkoj - 32. Blondruĝa trinkaĵo (R) - 33. Kosmetikaĵo por virinoj

VERTIKALE: 1. Besto - 2. Naĝbarelo (R) - 3. Priparolaĵo - 4. Ĝenerala faro - 5. Dudekunua litero - 6. Tedi - 7. Japana altnivela spertulo je batalado, spionado, enfiltrado, mortigado - 8. Malinteresi - 9. Fino de abolo - 13. Radiko de arto - 14. Ĝi malsekigas la kamparon - 16. Membro - 17. Duondiro - 19. Tia estas la novaĵo aŭ la fiŝo, se ĝi estas bona  - 20. Vira antaŭnomo grekdevena - 22. Romia historiisto kaj naturisto, kiu mortis dum erupcio de vulkano  - 23. Ruĝkrura najvulo (R) - 24. Ĵargono (R) - 25. La kapo de Laozio - 26. Tiom estas la elementoj por la azia kulturo  - 27. Nordeŭropa civitano kiu entenas duoblan literon - 28. Ordono... ne ordonebla - 29. Prepozicio iomete... ileca - 31. Atuta prepozicio - 32. Ili estas malparaj en taso

30/03/12

Ŝako 0002


La Blankulo movas kaj matigas per du movoj.

25/03/12

Ŝarado 0001

Malindulo

Kia esprimo de malbon'!
Estas mi komuna hom',
taŭga material' por molaĵoj

23/03/12

Rebuso 0004

Rebuso (11 5 5)

Kriptografio 0002

1 2 - 3 1 4 3 5 6 - 7 8 9 8 10 11 5 7 12 8 6, - 8 2 12 - 13 8 14 5 15 - 14 12 16 12 - 15 17 11 - 4 5 - 6 5 3 8 - 16 1 - 18 5 19 1 2 20 8 7 - 4 5 - 8 11 16 1 2 8 2 - 16 1 - 4 5 - 20 8 2 8 11 5 - 4 1 10 12 8, - 3 12 17 - 1 15 9 12 15 - 16 8 2 12 9 5 - 16 1 - 4 5 - 13 11 1 18 12 16 5 2 9 8 - 16 1 - 7 11 5 2 21 12 8. - 9 5 19 1 2 - 4 5 - 2 8 19 8 - 16 1 - 18 5 19 1 2 20 8 7 - 7 8 11 1 15 9 5 15 - 1 2 - 4 5 - 8 7 12 21 12 5 4 5 6 - 4 12 15 9 8 6 - 16 1 - 4 5 - 7 11 5 2 21 5 - 11 1 10 12 15 9 5 11 8. - 22 17 - 1 23 4 1 - 18 5 19 1 2 20 8 7 - 7 5 2 7 5 11 8 2 12 15? - 2 1, - 4 5 - 5 7 1 11 8 - 1 15 9 5 15 - 12 8 19 1 9 1 - 19 5 4 15 12 19 13 4 5 - 15 1 16 - 14 1 11 5. - 9 12 5 19 - 4 5 - 7 11 5 2 21 5 - 11 1 10 12 15 9 5 11 8 - 16 1 14 12 15 - 13 1 9 12 - 4 5 - 11 17 15 5 2 - 11 1 10 12 15 9 5 11 8 2 - 13 11 12 - 3 8 2 15 1 2 9 8, - 3 1 - 5 4 - 4 17 16 8 14 12 3 8 - Zamenhof, - 21 12 14 12 9 5 2 8 - 16 1 - 11 17 15 17 6 8, - 1 15 9 17 - 16 8 2 12 9 5 - 4 5 - 7 11 5 2 21 5 - 8 11 16 1 2 8. - 22 5 11 - 2 1 2 12 5 19 - 13 11 12 - 16 12 15 9 12 2 10 8 - 16 1 - 1 3 15 9 1 11 4 5 2 16 5 6 - 21 12 14 12 9 5 2 8 6 - 8 3 5 18 12 15 - 13 11 8 23 4 1 19 8 6 - 3 5 6 - 13 11 8 - 12 2 15 12 15 9 8 - 16 1 - 1 19 12 2 1 2 9 5 6 - 7 11 5 2 21 5 6 - 1 15 13 1 11 5 2 9 12 15 9 8 6, - 4 5 - 8 11 16 1 2 8 - 1 15 9 12 15 - 16 8 2 12 9 5, - 5 2 9 5 24 - 8 4 - 14 1 2 12 15 - 19 5 4 3 8 2 15 1 2 9 8 - 16 1 - 4 5 - 9 12 5 19 5 - 5 2 9 12 15 1 19 12 9 5 - 11 17 15 5 - 11 1 10 12 15 9 5 11 8. - 16 8, - 4 5 - 8 11 16 1 2 8 - 1 15 9 12 15 - 16 8 2 12 9 5 - 3 5 6 - 2 1 - 11 1 10 12 15 9 11 12 9 5.

Krucvortenigmo 0007HORIZONTALE: 1. Iama kalkulilo - 4. Pezaĵo de ŝipo - 7. Onomatopeo - 8. La radiko de ironio - 9. Utila por mezuri tempon aŭ por konstrui kastelojn - 10. Ruĝblonda trinkaĵo - 11. Ĝi povas varbi aŭ reklami - 14. Burĝa navigilo - 17. Ĝi povas prirabi aŭ esti prirabita - 20. Floro kiu igis famkonata Nederlandon (R) - 23. Estaĵo kun magia povo aŭ malbelulo en la hispana - 24. Tie oni parolas en Londono - 25. Hispana supersigno - 26. Denove aŭ returne - 27. Monaĥejestro - 28. Mezurunuo kiu varias de lando al lando kaj de medio al medio


VERTIKALE: 1. Tia estas geometrio aŭ rekto aŭ ebeno - 2. Laŭ Baghy ne faras tion la Esperantisto - 3. Malsano de la orelo - 4. Karteziaj indikiloj - 5. La sola fortikigita urbo de Nordameriko kiu ankoraŭ posedas urbajn murojn (R) - 6. Gaso kiu ŝirmas la Teron - 12. Malnobla - 13. Ludo kun reĝoj kaj damoj (R) - 15. Tion diras la spronantulo - 16. Nek du nek kvar - 17. Feliĉega aŭ preskaŭsanktulo - 18. Malblanka - 19. Fordonaco - 20. Estaĵo protektanta grupon aŭ familion (R) - 21. Tiuj utilas kun la ĝemeloj - 22. Malpoezio

Krucvortenigmo 0006


HORIZONTALE: 1. terminaro – 7. kompakta agregaĵo – 10. hispana – 11. denove – 13. konkluda konjukcio – 14. la logiko analizas tion – 15. ligaĵo – 18. ili estas paraj en paroli – 19. eta arko – 22. difina artikolo – 23. antikva angla mono – 25. uzi arĉon sen fino – 26. la enamiĝinta ulo faras tion – 28. unua singulara persono – 29. ĝi kapablas esti moŝta – 30. tia estas la lingvo de Danlando – 31. radiko de simileco – 33. gaje – 35. kunfando – 37. kolektiva – 39. la numero kiu estis timita de la programistoj – 40. adore rigardi – 43. siglo de Esperanto – 46. goliarde vokaloj – 47. dividita fenestro – 50. senplie – 52. fidinda marhomo– 54. ili estas neparaj en devo – 55. orienteŭropa lando kun latinida lingvo – 56. akvobirdo kun longaj kruroj.

VERTIKALE: 1. metodo por vivi – 2. ĝi estas observita de tiu kiu plenumas ordonojn – 3. aranĝi denove en la barko– 4. eksceso – 5. ili estas samaj en alaŭdo – 6. la komenco de oracio – 7. stultulo – 8. poemo – 9. dekkvina litero de Esperanto – 12. interne – 16. instigi al dormo – 17. grupo da personoj – 19. alta kaj sudamerika – 20. reunuiĝi sen iĝi – 21. ordoni – 22. brili – 24. kun plena digno – 27. estas tia la ulo kun malbona vido – 31. malgracie imitita – 32. tie albordiĝas la ŝipoj – 34. malmola ŝtono – 36. vokaloj de unu – 38. nek lia nek ŝia – 41. unua singulara persono – 42. oni faras tion sur la akvo aŭ en la gimnastejo – 44. metode – 45. ĝi necesas al instrumenta adjekto – 47. interjekcio de dubo aŭ de senscio – 48. ĝi indikas malproksimiĝon aŭ malproksimigon – 49. produktaĵo de la kokino – 51. ĝi tre ofte necesas por demandi – 53. komenco kaj fino de amo.


16/03/12

Ŝako 0001


La Blankulo movas kaj matigas per du movoj.


(solvo)

13/03/12

Vortserĉado 0002

VestojBANTOKIMONOMODOTEKSAĴO
BERETOKORKAPALTOTRIKOTAĴO
CEREMONIALUKSAPLUVMANTELO    TUALETROBO
ĈEMIZONOKTOROBORUBANDOTUKO
JUPONUPTOKOSTUMO   SINTEZFIBROUZITA
JUTOMALNOVASUBTOLAĴOJVESTO
ĴINZAMALPEZASUBVESTOJ
KAPUĈMANTELO    MALVARMASUPERVESTO
KASKEDOMILITARAŜUO


Solvo -Briletanta teksaĵo: ___________________(12)

Kriptografio 0001

1 2 3 - 1 2 - 4 2 5 6 7 8 2 9 2 - 10 11 12 6 13 14 9 7 - 5 2 12 6 Twain, - 15 2 8 6 13 14 9 7 - 11 14 9 2 14 - 2 5 13 6 7 - 6 13 16 - 17 12 16 8 9 2 14 - 2 1 - 10 13 - 14 13 2 8 - 7 5 15 12 11 1 7 8, 6 13 2 5 - 1 2 - 14 16 8 7 - 15 12 13 1 2 14, - 14 11 18 - 18 11 19 13 12 2 14 - 12 11 20 2 10 13 - 21 13 8, - 6 13 2 5 - 11 6 17 1 16 10 2 14. - 9 2 5 11 8 - 14 11 - 1 13 - 11 14 9 16 14 - 10 13 10 2 8 9 2 - 20 7 18 13 2 3, - 9 12 11 - 10 11 12 22 2 24 8 11 - 1 13 - 8 11 - 17 2 12 9 7 17 12 11 8 16 14 - 2 1 - 1 2 - 17 12 7 9 11 14 9 7 24 - 6 7 8 9 12 2 3 - 1 2 - 15 2 8 6 14 13 14 9 11 5 7. - 4 2 6 9 11 - 1 13 - 11 14 9 13 14 - 9 12 11 - 17 11 14 13 5 13 14 5 2 - 17 12 13 - 1 2 - 22 2 8 21 7 24 - 18 11 - 1 2 - 14 7 23 13 7. - 1 13 - 2 14 11 12 9 13 14: - "7 8 13 - 6 7 8 14 13 18 11 12 2 14 - 5 13 8 - 12 11 10 7 1 16 23 13 16 1 7 - 17 12 7 - 5 13 2 24 - 14 13 5 17 2 9 13 7 24, - 5 13 2 - 18 11 10 11 8 7, - 5 13 2 - 11 18 16 6 2 18 7 - 6 2 24 - 5 13 2 24 - 17 12 13 8 23 13 17 7 24. - 5 13 - 11 14 9 2 14 - 25 13 2 5 - 24 11 - 1 2 - 4 1 2 8 6 7 - 18 11 - 12 11 10 7 1 16 23 13 16 1 7 24, - 25 2 12 - 8 11 8 13 2 5 - 11 14 9 13 14 - 12 11 10 7 1 16 23 13 7 - 6 12 7 5 - 14 11 - 11 6 19 13 14 9 13 14 - 17 12 11 5 2 24 - 6 2 24 - 8 11 9 7 1 11 12 11 15 1 2 24 - 6 7 8 18 13 25 7 24 - 6 7 8 9 12 2 3 - 6 13 16 24 - 13 8 18 2 14 - 12 11 10 7 1 16 23 13 13." - 21 11 8 11 12 2 1 11, - 1 2 - 2 3 9 7 12 7 - 11 14 9 13 14 - 5 7 6 11 5 2 - 12 13 1 2 9 11 - 2 1 - 15 7 8 2 24 - 13 8 9 11 8 23 7 24 - 18 11 - 20 7 5 7. - 2 1 13 2 - 4 2 5 6 7 8 2 9 2 - 2 4 7 12 13 14 5 7, - 4 2 6 9 11, - 11 14 9 2 14 - 1 2 - 24 11 8 2: - "12 11 6 9 11 - 10 13 10 13 - 11 14 9 2 14 - 8 7 15 1 11, - 14 11 18 - 17 1 13 - 8 7 15 1 11 - 11 14 9 2 14 - 13 8 14 9 12 16 13 - 2 1 - 1 2 - 2 1 13 2 24 - 12 11 6 9 11 - 10 13 10 13 ... - 6 2 24 - 9 13 7 -  11 14 9 2 14 - 11 25 - 5 2 1 17 1 13 - 1 2 23 13 26 2".

Rebuso 0002

Rebuso (5 9)
12/03/12

Krucvortenigmo 0005


HORIZONTALE: 1. Miraĝo - 10. Interne - 11. Nek nul nek du - 12. Ŝovi la langon sur io (R) - 13. Deksesa litero - 14. Nek ni nek vi - 15. Fabela homforma estaĵo - 16. Prepozicio je movo - 17. Vojaĝo - 19. Tio klarigas kialon aŭ kaŭzon - 20. Universala Esperanto-Asocio - 21. Flosanta naĝbarelo (R) - 22. Movo de reĝo kaj turo - 24. Kurbaj teniloj - 26. Nek li nek ŝi - 27. La radiko de la enuo - 28. Via, sed aŭ familie aŭ senrespekte - 29. Preno de io kiel rimedo - 30. Malnobla - 32. Flanko de nazo aŭ de konstruaĵo - 33. Ĝi utilas por multaj aferoj - 34. Nedifina pronomo - 35. Granda - 36. Malvira - 37. Malmola substanco de la vertebruloj (R) - 38. Manskribaĵo

VERTIKALE: 1. Tio de fama kavaliro estis tigra - 2. Membro - 3. Radiko de teo - 4. Scianto de Korano kaj de religiaj ritoj (R) - 5. Nedefinita tria persono - 6. Maceri tekseblan planton en likvaĵo (R) - 7. Ĝardena vojo aŭ larĝa strato - 8. Ago nei - 9. Tria potenzo de du - 14. Indiano de la Kvin Nacioj - 15. La patrujo de Verne - 16. Pli ol ĝustmezure - 17. Liberal' sed nur laŭpare - 18. Senprokraste - 19. Ĝi prezentas temon  - 21. Nevenena serpentego - 22. Kiomo da tempo ekde naskiĝo - 23. Divizoro - 25. Refleksiva a-vorto - 29. Ĉevalrajdanta lancisto (R) - 30. Esplori odorojn per la nazo (R) - 31. Honto, malnoblaĵo, malgloro - 32. Aktiva - 33. Tre utila kolora likvo (R) - 34. tio igas aganton profesia - 35. Inklino (R) - 36. tio igas agon pasinta - 37. Sufikso montranta kolektivecon

Krucvortenigmo 0004


HORIZONTALE: 1. Malsano, malordo - 6. Flughavena kodo de "Paz de Ariporo" (Kolombio) - 9. Unua persono - 10. La radiko de rido - 11. Kolora membrano en la okulglobo (R) - 12. Alies senparaĵo - 13. Eniro, konkludiĝo - 14. Pras-kandinava litero - 16. Meblo kun pluraj pordetoj kaj bretoj (R) - 17. Malviro - 18. Konkuremaj ludoj - 20. En kiu kaj kio - 21. Ĝena reklamo - 22. Interjekcio - 23. Armea estro - 25. Senfina kiso - 26. Orplakita - 27. Raspi (R) - 28. Malĝuste - 29. En alta grado, - 30. Organizo kiu prizorgas kaj aranĝas muzeojn de paco - 31. Tion diras tiu kiu sendas vin de iu loko al alia - 32. La Radiko de eco - 33. Tio ĝojigas la porkojn (R) - 34. Belarto por prezenti rakontojn al spektantoj 

VERTIKALE: 1. Nova mondo - 2. Malestimo - 3. Forta voĉado - 4. Maltrans - 5. La radiko de ido - 6. Komputila presado (R) - 7. Ĥemia elemento kun atomnumero 40  - 8. Tio ĉiam estas en la maniko de la ludtrompisto - 11. Necesa sortimento por ĉiu laboristo - 12. Membro - 13. Agrabla odoro, parfumo - 15. La vestaĵo de militistoj kaj kelneroj - 16. Malmultekosta - 18. Intence kaj obstine kontraŭstarante - 19. La radiko de justico - 21. Tre disvastiĝinta akvoplanto (R) - 24. Senfina iranto - 25. Estigi (R) - 27. En frunt' kaj frukt' - 28. Banko de la Ferooj - 29. Prepozicio je movo - 31. En iu loko - 32. Siglo de Esperanto 


03/03/12

Vortserĉado 0001AKCIPITROKARPOMALEOŜARKOSEPIO
ALBATROSOKATFIŜOMEFITOSERPENTO
ANĈOVOKOALOMUSOSKVATENO
ARBARA STRIGO   KOJOTOMUSTELKATOTARANTULO
BALENOPTEROKOKOORELSTRINGO   VOSTOSKUANTO
GIPOKONDOROORNITORINKO
GORILOLABROPINGVENO
HIPOPOTAMOMAKROCEFALO   RANOSolvo: Ĉasisto per falko: ______________________


Krucvortenigmo 0003


HORIZONTALE: 1. Vasta aŭ luksa manĝoĉambro - 9. Ili estas paraj en januaro - 10. Iama monunuo de Italujo (R) - 11. Grava malsano je la okuloj - 15. La komenco de la ŝtuparo - 16. Tia estas vejno - 17. Volvi en la mezo - 18. Granda hommanĝema feo - 20. Esti edzo aŭ edzino - 21. Inter la okuloj kaj la buŝo (R) - 22. La plej bela sento - 23. Radiko de amuzo - 26. Religia pentraĵo (R) - 28. Radiko de pomo - 29. Tiel rigardas la enamiĝinto - 31. Refleksiva a-vorto - 32. La plej bona elano sed sen fino - 35. Senpare rajti - 36. Angla retadreso - 37. Tia estas oranĝo


VERTIKALE: 1. Irtapiŝo - 2. Tia estas numero en spontana medio - 3. Esti gaja - 4. Korno sen kapo - 5. Tia estas kabano - 6. Nek ŝia nek ĝia - 7. Kredanto de orienta kristanismo - 8. Tia estas vipuro - 12. Estigi senpare - 13. Sen gepatroj (R) - 14. Ili estas paraj en dializo - 19. Plantoriĉa loko en la dezerto (R) - 20. Esti inklina - 24. Furoro (R) - 25. Ĝenerale agi - 27. Angla petrolo - 29. Aniĝi - 30. Aŭstralia struto - 33. Ĝi intensigas ĝeneralecon - 34. Konsonantoj de parolo

Krucvortenigmo 0002HORIZONTALE: 1. Simbolo pri simbolo - 10. Sfinktero (R) - 11. La radiko de Asiroj - 12. Nek antaŭ nek poste - 13. Maltrans - 15. Haroj de ŝafo - 16. Nek ŝi nek li - 17. Domo de birdoj - 19. Mi kaj vi - 20. Armilo de amasa detruo - 21. La fino de la vortludo - 23. Longa sezona ripozo de bestoj - 24. Trapika preposizio - 25. Parto - 26. La oka litero - 28. Inklina al fotografioj sed sen kapo - 30. Refleksivo - 31. La radiko de la ofteco - 33. Ĝi rivalas pri unuenaskiteco kun la koko - 34. La plej granda itala vulkano (R) - 35. La radiko de la nervo - 37. Azia likvoro tre uzata en kukoj - 38. Tie estas Ĥorasano

VERTIKALE: 1. Tie oni povas satiĝi en la trajno - 2. Tediĝi - 3. Mil kilogramoj (R) - 4. Se ĝi estas en la maniko, ĝi estas metafora rimedo - 5. Stilzobirdo sakra por la pra-egiptanoj - 6. Interjekcio - 7. La radiko de Oslo - 8. La veturilo de Tarzano (R) - 9. Stranga besto parte mamulo parte birdo - 13. Sensoifiga trinkaĵo - 14. Ĝi necesas por atingi diplomon - 17. Natria hidroksido - 18. Tia estas kaj fromaĝo kaj balzamo - 20. Antaŭ sed sen fino - 22. Unu spesmilo egalis 0,733 gramojn da ĝi - 27. Sakra buĉado (R) - 29. La radiko de la evito - 30. Ĝia simbolo estas Sn (R) - 32. Kvin minus du - 34. Periodo - 36. Ĝemo - 37. Grupo (R)

02/03/12

Rebuso 0001

Rebuso  (3 2 5 5 5 5)

Krucvortenigmo 0001HORIZONTALE: 1. Ŝuo de bovoj - 4. Ĝi utilas por supreniri - 11. En anda kaj angla vorto - 12. Tiujn faras la prezidanto 13. Entenata afero - 15. Sovaĝa eŭropa bovo (R) - 17. Frukto kiel nukso, bero aŭ drupo - 20. Ĝenerale fari - 22. Longa poemo pri herooj (R) - 23. Montara lignodomo (R) - 25. Granda muso - 28. Oxalis tuberosa - 30. Malsudo - 33. Vireca haŭtfaldo (R) - 35. Ŝaka virino senfina - 36. Interpunkciaĵo - 38. La ekstremoj de ulo - 39. Informadika kaj - 41. Belsonado laŭ linio - 44. Kvazaŭinsulo en la dezerto (R) - 46. Neŝerca modero - 47. En ĝenerala maniero

VERTIKALE:  1. Interjekcio - 2. Malpli ol du - 3. Ilo por fajfi - 4. Reduktiĝo (R) - 5. Radiko de teo - 6. Homo, kiu senrajte akiras povon - 7. Turniĝo sur unu piedo - 8. Radiko de kontinueco - 9. Kuiri per kuirkrado - 10. Ĝema ekkrio - 14. Flugkodo de Asia Overnight Express - 16. Mortigo de bruto - 18. Laboras en gazeto - 19. Malproksimen - 21. Duona mano - 24. Senkulpigi - 26. Ili gravas por militisto kaj komputilo - 27. Tio utilas por alvoki - 29. Altvalora metalo - 31. Preposizio pri enhavo - 32. Malsube - 34. Japana loko famkonata pro dancoj - 37. Duona malo - 40. Samlandano de Hamleto (R) - 41. Senpara foso - 42. Radiko de aro - 43. La komenco de izoliĝo - 45. La kapo de Zeŭso