11/04/12

Krucvortenigmo 0009


HORIZONTALE: 1. Medio por flugado - 3. Trovi - 11. Preposizio pri loko - 12. Ĝi ne plu estas kun Ĉeĥio - 14. Ili transformas eonon en tenonon - 15. Komenco de rito - 16. Fino de Volapuk - 17. Se vi faras tion, vi ne fiŝkaptas - 18. Radiko de malgrandeco - 19. Helena monereto - 21. Ĝi ne miksas sin kun la akvo (R) - 23. Ĉefrolulo de verkaĵo de la romia poeto Vergilio (R) - 24. Malpreni - 25. Poŝ-erinaco - 26. Palearkta bovo (R) - 27. Radiko de indigno - 29. Maljes - 30. Ĝi utilas en la komparoj - 31. Interreta protokolo - 32. Interjekcio por atentigi aŭ konjukcio por rezoni - 34. Komenci - 36. Ekzistas ankaŭ tiu de Esperanto - 38. Radiko de ĝuo - 39. Membro (R) - 40. nediskutebla esprimo de volo - 42. La kapo de Ikaro - 44. Malviriga duopo - 45. Surpriziĝi aŭ ofendiĝi - 46. Daŭre - 47. Pinaco kiu perdas siajn pinglojn dum la vintro (R) - 48. Ĝenerala afero - 49. Reĝe rezigna - 51. Dudekunua litero - 52. En la mezo de adicio - 53. Ĝi prezentas opinion, penson aŭ paroladon - 55. Ĝi kunportas trajtojn (R) - 57. Nek ŝi nek ĝi - 58. Ĝi disduigas la teron - 59. Overflow

VERTIKALE: 1. Taŭge al aeraj medioj - 2. Itala societo por idrokarburoj - 3. Parto de spaco - 4. Radiko de ovo - 5. Ĝi necesas al porcelano - 6. Alia formo de akreo (R) - 7. Flava acida frukto - 8. ili estas paraj en litovio - 9. Zoteslo - 10. Punkto, komo kaj similaj - 12. Helena verspiedo neebla en Esperanto - 13. Balanceti, kvietigi - 17. Loko por elakvigi ŝipojn (R) - 18. Ekenui - 20. Radiko de bono - 22. Biblia ĝardeno - 23. La reĝo de la ventoj - 25. Tia estas alta protektado - 28. Arĝentgriza metalo kun sibolo Nd - 33. Alianco - 35. Kun multaj kanaletoj - 37. Tia estas la komedio - 41. Negacio - 43. Plie al - 47.  Tio Esperante estas cedo kaj tokipone estas blua - 49. H2O (R) - 50. Havaĵo de edzino (R) - 51. Ĝi estas estrita de kapitano (R) - 52. Tre utila afero - 54. Agopuŝa interjekcio - 56. Bazo de spesmilo (R)

Nessun commento:

Posta un commento