02/03/12

Krucvortenigmo 0001HORIZONTALE: 1. Ŝuo de bovoj - 4. Ĝi utilas por supreniri - 11. En anda kaj angla vorto - 12. Tiujn faras la prezidanto 13. Entenata afero - 15. Sovaĝa eŭropa bovo (R) - 17. Frukto kiel nukso, bero aŭ drupo - 20. Ĝenerale fari - 22. Longa poemo pri herooj (R) - 23. Montara lignodomo (R) - 25. Granda muso - 28. Oxalis tuberosa - 30. Malsudo - 33. Vireca haŭtfaldo (R) - 35. Ŝaka virino senfina - 36. Interpunkciaĵo - 38. La ekstremoj de ulo - 39. Informadika kaj - 41. Belsonado laŭ linio - 44. Kvazaŭinsulo en la dezerto (R) - 46. Neŝerca modero - 47. En ĝenerala maniero

VERTIKALE:  1. Interjekcio - 2. Malpli ol du - 3. Ilo por fajfi - 4. Reduktiĝo (R) - 5. Radiko de teo - 6. Homo, kiu senrajte akiras povon - 7. Turniĝo sur unu piedo - 8. Radiko de kontinueco - 9. Kuiri per kuirkrado - 10. Ĝema ekkrio - 14. Flugkodo de Asia Overnight Express - 16. Mortigo de bruto - 18. Laboras en gazeto - 19. Malproksimen - 21. Duona mano - 24. Senkulpigi - 26. Ili gravas por militisto kaj komputilo - 27. Tio utilas por alvoki - 29. Altvalora metalo - 31. Preposizio pri enhavo - 32. Malsube - 34. Japana loko famkonata pro dancoj - 37. Duona malo - 40. Samlandano de Hamleto (R) - 41. Senpara foso - 42. Radiko de aro - 43. La komenco de izoliĝo - 45. La kapo de Zeŭso

Nessun commento:

Posta un commento