12/03/12

Krucvortenigmo 0005


HORIZONTALE: 1. Miraĝo - 10. Interne - 11. Nek nul nek du - 12. Ŝovi la langon sur io (R) - 13. Deksesa litero - 14. Nek ni nek vi - 15. Fabela homforma estaĵo - 16. Prepozicio je movo - 17. Vojaĝo - 19. Tio klarigas kialon aŭ kaŭzon - 20. Universala Esperanto-Asocio - 21. Flosanta naĝbarelo (R) - 22. Movo de reĝo kaj turo - 24. Kurbaj teniloj - 26. Nek li nek ŝi - 27. La radiko de la enuo - 28. Via, sed aŭ familie aŭ senrespekte - 29. Preno de io kiel rimedo - 30. Malnobla - 32. Flanko de nazo aŭ de konstruaĵo - 33. Ĝi utilas por multaj aferoj - 34. Nedifina pronomo - 35. Granda - 36. Malvira - 37. Malmola substanco de la vertebruloj (R) - 38. Manskribaĵo

VERTIKALE: 1. Tio de fama kavaliro estis tigra - 2. Membro - 3. Radiko de teo - 4. Scianto de Korano kaj de religiaj ritoj (R) - 5. Nedefinita tria persono - 6. Maceri tekseblan planton en likvaĵo (R) - 7. Ĝardena vojo aŭ larĝa strato - 8. Ago nei - 9. Tria potenzo de du - 14. Indiano de la Kvin Nacioj - 15. La patrujo de Verne - 16. Pli ol ĝustmezure - 17. Liberal' sed nur laŭpare - 18. Senprokraste - 19. Ĝi prezentas temon  - 21. Nevenena serpentego - 22. Kiomo da tempo ekde naskiĝo - 23. Divizoro - 25. Refleksiva a-vorto - 29. Ĉevalrajdanta lancisto (R) - 30. Esplori odorojn per la nazo (R) - 31. Honto, malnoblaĵo, malgloro - 32. Aktiva - 33. Tre utila kolora likvo (R) - 34. tio igas aganton profesia - 35. Inklino (R) - 36. tio igas agon pasinta - 37. Sufikso montranta kolektivecon

Nessun commento:

Posta un commento